Internasjonalt samarbeid

SSB-modell kan hjelpe u-land med å anslå fattigdom

Publisert:

SSB har utviklet en metode som gjør at Uganda og andre utviklingsland kan anslå andelen fattige husholdninger i befolkningen på billig vis. Metoden viser seg nokså treffsider.

I en analyse ser Astrid Mathiassen på hvor treffsikker en SSB-modell for å anslå andelen fattige i Uganda er. Modellen er utviklet som en alternativ og billigere metode for å måle fattigdom i utviklingsland, fordi disse landene ikke kan prioritere ressurser til hyppigere og omfattende forbruksundersøkelser.

Treffsikker metode i Uganda

Modellens treffsikkerhet er testet ut i Uganda. Modellene er testet ut på en serie undersøkelser om husholdningenes utgifter i perioden 1993-2006. De fleste anslagene viser seg å treffe bra.

Hovedtanken bak metoden er å lage en forbruksmodell basert på undersøkelser om husholdningens utgifter, og deretter koble forbruket per person og fattigdom til variabler som er raske og enkle å samle og måle.

Selv om modellen viser seg å fungere i praksis, påpeker Mathiassen fortsatt rom for forbedringer i modellen.

Les hele Discussion paper her.

Kontakt