Rapporter 1997/19

Skilsmisser i Norge 1886-1995 for kalenderår og ekteskapskohorter

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Skilsmisser i Norge 1886-1995 for kalenderår og ekteskapskohorter

Ansvarlige

Svenn-Erik Mamelund, Helge Brunborg, Turid Noack

Serie og -nummer

Rapporter 1997/19

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Barn, familier og husholdninger

ISBN (trykt)

82-537-4440-4

ISSN

1892-7513

Antall sider

115

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt