SSB-direktør Svein Longva

Ridder av 1. klasse

Publisert:

Statistisk sentralbyrås administrerende direktør Svein Longva ble i dag ridder av første klasse i Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Han fikk utmerkelsen for sin samfunnsnyttige innsats.

Svein Longva ble i dag tildelt St. Olavs Orden under en høytidelig seremoni i lokalene til Statistisk sentralbyrå (SSB) i Oslo. St. Olavs Orden er den høyeste utmerkelsen en person kan få her i landet. H. M. Kong Harald V har bestemt at ordenen skal deles ut som belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten. Longva ble tildelt St. Olavs orden for sin samfunnsnyttige innsats.

Kansellisjef Egil Vindorum sa at det på vegne av H. M. Kong Harald V var en stor ære for ham å dekorere Svein Longva med denne orden, og at han er en verdig mottaker.

- Ordensrådet har i sin vurdering lagt vekt på hans store innsats innen økonomisk forskning og som leder av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Vektlagt er også hans ledelse og utvikling av Statistisk sentralbyrå til å bli en viktig premissleverandør til samfunnsdebatten og til utviklingen av det norske velferdssamfunnet, sa Vindorum.

Finansråd Tore Eriksen gratulerte med utnevnelsen på vegne av Finansdepartementet. Han sa i sin tale at SSB under Longvas ledelse er styrket som en faglig sterk og uavhengig institusjon, og at SSB er en viktig leverandør av faktagrunnlag for samfunnsdebatten og for politiske beslutninger.

Nyutnevnt Ridder av første klasse, Svein Longva, var stolt og glad. Han takket for utnevnelsen både på egne vegne, og på vegne av institusjonen Statistisk sentralbyrå.

Ett yrkesliv i SSB

SSBs administrerende direktør har viet hele sitt yrkesaktive liv til statistikken. Svein Longva har vært administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå siden 1991, og det er drøyt halvannet år til direktørens åremålsstilling er over. Totalt har den 60 år gamle direktøren arbeidet i over 36 år i SSB, tidligere både som forsker, forskningssjef og leder av Seksjon for økonomisk forskning. Hans merittliste over medlemskap i norske og internasjonale styrer, offentlige utvalg og råd er også lang. Blant annet har han i løpet av de siste 20 årene vært leder av Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene, styremedlem i Vestlandsforskning, Transportøkonomisk institutt, Modellutvalget, Levekårsutvalget og Barnefamilieutvalget. Og fra 1999 har Longva vært leder av det viktigste samarbeidsorganet for europeiske statistikkbyråer The Bureau of the Conference of European Statistician, CES.

Oppkalt etter helgenkonge

Den Kongelige Norske Sankt Olavs orden ble stiftet av Kong Oscar l i 1847, og tildeles som "belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten". St. Olavs orden er oppkalt etter vår helgenkonge, Olav den hellige, og er inndelt i fem grader: Storkors, Kommandør med stjerne, Kommandør, Ridder av 1. klasse og Ridder. Kongen er ordenes stormeter. Til ordenen hører det også et kjede som Kongen kan tildele innehavere av Storkorset.

Høythengende utmerkelse

I dag er det ca. 800 nålevende medlemmer i Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Andre kjente nordmenn som er slått til Ridder av første klasse tidligere i 2004, er blant annet toppidrettssjef Bjørge Stensbøl, teatersjef Svein Sturla Hungnes og tidligere generalsekretær Lilly Christiansen i Kreftforeningen. I fjor ble det utnevnt 27 personer i ordenen, fordelt på fire Storkors, tre kommandører og 20 riddere.

Kontakt