Rapporter 1999/07

Regionale variasjoner i fruktbarheten i Norge

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Regionale variasjoner i fruktbarheten i Norge

Ansvarlig

Trude Lappegård

Serie og -nummer

Rapporter 1999/07

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Fødte og døde

ISBN (trykt)

82-537-4673-3

ISSN

1892-7513

Antall sider

88

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt