Notater 2009/14

Regional framskriving av innvandrerbefolkningen?

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Regional framskriving av innvandrerbefolkningen?

Ansvarlige

Inger Texmon, Helge Brunborg

Serie og -nummer

Notater 2009/14

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Befolkning, Befolkningsframskrivinger

Antall sider

22

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt