Rapporter 1999/18

Begrensninger og muligheter

Produksjon av svalbardstatistikk

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Produksjon av svalbardstatistikk. Begrensninger og muligheter

Ansvarlig

Frants Gundersen

Serie og -nummer

Rapporter 1999/18

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4702-0

ISSN

1892-7513

Antall sider

34

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt