Samfunnsspeilet, 1995/2

Over 200 000 innvandrere i Norge

Publisert:

Økningen i tallet på innvandrere bosatt i Norge var størst på slutten av 1980-tallet. Nær halvparten av innvandrerne er nå fra tredje verden, men innflyttingen derfra har vært avtakende i 7 år. 1/3 av innvandrerne i Norge er flyktninger som i liten grad reiser tilbake til hjemlandet. Den typiske innvandrer har bodd 9 år i Norge, er mann, 31 år, mest sannsynlig gift og bor sentralt.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.2 MB)

Kontakt