Samfunnsspeilet, 2000/3

Norske fruktbarhetsidealer 1977-1999: idealene består

Publisert:

To eller tre er det vanligste svaret når unge kvinner blir spurt om hva de mener er det ideelle antall barn. De svarer riktignok ikke for egen del, men på hvor mange barn de mener er ideelt for en familie i Norge. Tre barn er nå blitt det mest valgte alternativet. De som bor i spredtbygde strøk på Vestlandet mener 3,1 barn er det ideelle, mens kvinner fra Akershus og Oslo nøyer seg med 2,4 i gjennomsnitt. Det ideelle barnetallet er godt over antallet barn norske kvinner faktisk får. Det betyr ikke nødvendigvis at det er et klart potensiale for å øke fruktbarheten.

Åpne og les artikkelen i PDF (15.9 MB)

Kontakt