Samfunnsspeilet, 1995/4E

Norsk bosettingsutvikling ved et generasjonsskifte

Publisert:

Med oppveksten av dagens barne- og ungdomsgenerasjon møter landet en helt ny bosettingssituasjon, som går i distriktenes disfavør. Nedgangsutsiktene i den unge voksenbefolkningen, registrert før ungdomsflyttingene begynner, er 50 prosent sterkere i distriktene enn andre steder. I tillegg er dagens barnegenerasjon, som den første i historien, i ferd med å bli underrepresentert i distriktsbefolkningen fra fødselen av. Flyttingenes betydning skjerpes dermed betydelig.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.2 MB)

Kontakt