Økonomiske analyser, 3/2016

Norges framtidige befolkning

Publisert:

Denne utgaven av Økonomiske analyser presenterer SSBs nye framskrivinger av befolkningen i Norge fram til år 2100. Det er 84 år fram i tid – eller omtrent en kvinnealder, hvis vi måler utfra dagens forventede levealder for nyfødte jenter.

Åpne og les artikkelen i PDF (514 KB)

Kontakt