Samfunnsspeilet, 1995/2

Norge for nordmenn?

Publisert:

Nordmenn blir mer skeptiske til innvandrere med tida, men ikke på alle områder. Ingen politiske partier kan gjøres ansvarlige for spesielt innvandrerfiendtlige velgere. Høyt utdannede nordmenn er mest vennligstilt. Kontakt med innvandrere har ingen vesentlig innflytelse på holdninger så lenge vi holder oss på det individuelle plan. Surveyforskere vet lite om hvilke andre individuelle forhold som virker inn.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.5 MB)

Kontakt