Samfunnsspeilet, 1994/3

Norden som en demografisk pioner

Publisert:

De nordiske land har på mange områder vært pionerer når det gjelder demografisk utvikling. Dette gjelder bl.a. fruktbarhetsutviklingen, spesielt fallet siden 1960-åra og økningen i 1980-åra, nye samlivsformer og fødsler utenfor ekteskap. Norden var også tidlig ute med moderne prevensjon, liberal abortlovgivning og registrert partnerskap. Det er få som gifter seg og mange som skilles. Spedbarnsdødeligheten er lav og levealderen høy.

Åpne og les artikkelen i PDF (2 MB)

Kontakt