Samfunnsspeilet, 2001/2

Når ordene teller

Publisert:

Hva får kriminalsjefen ved Oslo politidistrikt til å uttale med beklagelse i stemmen at han gjør den "tabbe" å bruke Statistisk sentralbyrås innvandrerdefinisjon? Og hvorfor står betegnelsen 2. generasjonsinnvandrer grelt plassert under kategorien "bør ikke brukes" på NRK Østlandssendingens svarteliste? Snirklete grenseoppganger i forhold til en stadig strengere politisk korrekthet - eller sender betegnelsene vi bruker negative signaler til gruppen vi ønsker å omtale?

Åpne og les artikkelen i PDF (79 KB)

Kontakt