Samfunnsspeilet, 1995/1

Når foreldre skilles eller dør

Publisert:

Mange barn som opplever at foreldrene skiller seg, erfarer at dette også fører til andre familieendringer. Mor og/eller far gifter seg gjerne igjen, får barn og bringer på denne måten både nye voksne og søsken inn i barnas liv. Barn som opplever at den ene av foreldrene dør vil ofte bli utsatt for de samme endringene.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.2 MB)

Kontakt