Notater 2006/31

En deskriptiv analyse av sekundærflyttinger blant flyktninger bosatt i Norge i 1995-2004

Monitor for sekundærflytting

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Monitor for sekundærflytting. En deskriptiv analyse av sekundærflyttinger blant flyktninger bosatt i Norge i 1995-2004

Ansvarlig

Even Høydahl

Serie og -nummer

Notater 2006/31

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Befolkning, Flytting

Antall sider

66

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt