Publikasjon

Notater 2015/05

Modellering av inn- og utvandring i mikrosimuleringsmodellen MOSART

Innhold

Hensikten med notatet er å vise hvordan modellering av brutto inn- og utvandring har forbedret resultatene som produseres av MOSART.

Hensikten med notatet er å vise hvordan modellering av brutto inn- og utvandring har forbedret resultatene som produseres av MOSART. Tidligere versjoner av MOSART benyttet netto inn- og utvandring, noe som begrenset gyldigheten til resultatene.

Modelleringen er utført ved å innlemme sluttlikningene fra befolkningsmodellen BEFINN. Det gis en oversikt over disse, samt hvilke datasett fra BEFINN som blir benyttet av MOSART.

Resultatene er produsert ved kjøringer av MOSART med de tre mulige alternativene for migrasjon som også BEFINN anvender. For disse kjøringene har basisåret vært 2010.

Kontakt