Notater 2015/05

Modellering av inn- og utvandring i mikrosimuleringsmodellen MOSART

Hensikten med notatet er å vise hvordan modellering av brutto inn- og utvandring har forbedret resultatene som produseres av MOSART.

Hensikten med notatet er å vise hvordan modellering av brutto inn- og utvandring har forbedret resultatene som produseres av MOSART. Tidligere versjoner av MOSART benyttet netto inn- og utvandring, noe som begrenset gyldigheten til resultatene.

Modelleringen er utført ved å innlemme sluttlikningene fra befolkningsmodellen BEFINN. Det gis en oversikt over disse, samt hvilke datasett fra BEFINN som blir benyttet av MOSART.

Resultatene er produsert ved kjøringer av MOSART med de tre mulige alternativene for migrasjon som også BEFINN anvender. For disse kjøringene har basisåret vært 2010.

Om publikasjonen

Tittel

Modellering av inn- og utvandring i mikrosimuleringsmodellen MOSART

Ansvarlig

Pål Knudsen

Serie og -nummer

Notater 2015/05

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9075-6

Antall sider

26

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt