Publikasjon

Notater 2005/8

Metadata strategy in Statistics Norway

Eurostat Metadata Working Group Luxembourg, 6-7 june 2005

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen