Sosiale og økonomiske studier 078

Livsløp og kryssløp

Mennesker og modeller

Denne artikkelsamlingen er tilegnet Per Sevaldson. Den er en hilsen fra tidligereog nåværende kolleger på 70-årsdagen 30. juni 1992. Forfatterne vil på denne måten uttrykke sin respekt for en kollega som har spilt en viktig rolle i det norske forskningsmiljøet.

Denne artikkelsamlingen er tilegnet Per Sevaldson. Den er en hilsen fra tidligere
og nåværende kolleger på 70-årsdagen 30. juni 1992. Forfatterne vil på denne måten uttrykke sin respekt for en kollega som har spilt en viktig rolle i det norske forskningsmiljøet.

De fleste av bidragene er skrevet av medarbeidere Sevaldson hadde i sin tid som
leder for den tidligere Sosiodemografiske forskningsgruppe, men det er også bidrag fra andre kolleger i Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå har høstet fruktene av Per Sevaldsons arbeidsinnsats gjennom 40 dr. I hele sin ansettelsestid har han spilt en sentral og aktiv rolle, som forsker, administrator og rådgiver. Byrået slutter seg derfor med glede til hilsenen ved å utgi boken.

Om publikasjonen

Tittel

Mennesker og modeller. Livsløp og kryssløp

Ansvarlige

Lars Østby, Bjørg Moen, Per Sevaldson, Olav Ljones

Serie og -nummer

Sosiale og økonomiske studier 078

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-3699-1

ISSN

1890-3479

Antall sider

336

Målform

Om Sosiale og økonomiske studier

I serien Sosiale og økonomiske studier publiseres større, vitenskapelige monografier som omhandler områder hvor SSB har forskningsvirksomhet.

Kontakt