Rapporter 2000/25

Fruktbarhetsmønstre blant innvandrerkvinner i Norge

Mellom to kulturer

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Mellom to kulturer. Fruktbarhetsmønstre blant innvandrerkvinner i Norge

Ansvarlig

Trude Lappegård

Serie og -nummer

Rapporter 2000/25

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Befolkning, Fødte og døde

ISBN (trykt)

82-537-4839-6

ISSN

0806-2056

Antall sider

54

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt