Samfunnsspeilet, 2001/1

Utvandring 1821-1917

Matrosene rømmer

Publisert:

Med sin reise over Atlanteren i 1821 har Cleng Peerson fått ettermæle som den første norske utvandreren til Amerika. Masseemigrasjonen fra Norge startet imidlertid ikke før i 1866. En type utvandring som voldte problemer var matroser som rømte til utlandet. Fra 1871 til 1915 rømte 41 500 mann fra norske skip i USAs havner.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.4 MB)

Kontakt