Samfunnsspeilet, 1994/4

Likestilling - et ideal for velutdannede kvinner?

Publisert:

Økt likestilling mellom kinner og menn har vært et mål for den offentlige politikken i Norge, og mye er oppnådd på dette området. I denne artikkelen spør vi om hvilken oppslutning likestilling har blant kvinner i ulike sosiale lag. Er likestilling et ideal først og fremst for kvinner med god utdanning og gode muligheter til å lykkes på arbeidsmarkedet?

Åpne og les artikkelen i PDF (1.2 MB)

Kontakt