De ti kommunene i landet med høyest skår på indikatorene for forholdet mellom menn og kvinners bruttoinntekt, andel som jobber deltid og andel som jobber i offentlig sektor. 2011

Tilbake til artikkelen

De ti kommunene i landet med høyest skår på indikatorene for forholdet mellom menn og kvinners bruttoinntekt, andel som jobber deltid og andel som jobber i offentlig sektor. 2011
Kommune Forholdet mellom menns og kvinners bruttoinntekt Kommune Forholdet mellom menn og kvinner i deltidsarbeid Kommune Forholdet mellom menn og kvinner i offentlig sektor
Kárášjohka Karasjok 0,99 Guovdageaidnu Kautokeino 0,77 Bardu 0,96
Guovdageaidnu Kautokeino 0,88 Vadsø 0,72 Ørland 0,96
Etnedal 0,88 Vardø 0,67 Målselv 0,94
Vadsø 0,86 Kárášjohka Karasjok 0,64 Åmot 0,89
Unjárga Nesseby 0,85 Oslo kommune 0,61 Andøy 0,85
Vang 0,85 Tolga 0,60 Tjeldsund 0,83
Salangen 0,84 Unjárga Nesseby 0,58 Vardø 0,79
Tolga 0,84 Hábmer Hamarøy 0,57 Vadsø 0,76
Lebesby 0,83 Tromsø 0,56 Ås 0,74
Deatnu Tana 0,83 Storfjord 0,55 Bodø 0,74

Kontakt