Samfunnsspeilet, 2001/2

Lever av innvandrerne

Publisert:

Hadde det ikke vært innvandrere i Norge, måtte han funnet noe annet å forske på de siste 15 årene. - Arbeidsinnvandrere kan fungere som gode rollemodeller for andre innvandrere, sier Lars Østby, mannen med SSBs fremste barnetimeonkel-stemme.

Åpne og les artikkelen i PDF (439 KB)

Kontakt