Samfunnsspeilet, 1994/2

Kvinner med makt?

Publisert:

I Norge og i Norden er kvinner i dag sterkt representert i viktige lederposisjoner i politikken og i de parlamentariske organer. Men hva med de andre arenaene hvor makt utøves i det offentlige liv? Denne artikkelen viser at andelen kvinner i lederstillinger varierer sterkt på ulike områder i samfunnet, med politisk valgte toppstillinger og toppstillinger i næringslivet som ytterpunkter.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.8 MB)

Kontakt