Samfunnsspeilet, 1996/2

Kraftig befolkningsvekst i byene på 1990-tallet

Publisert:

Utviklingen i bosettingsmønsteret har på 1990-tallet vært preget av sentralisering. De fleste byene har fått ny vekst, mens utkantkommunene får redusert sitt innbyggertall. I storbyregionene tar storbykommunene en større andel av veksten enn på 1980-tallet. Innvandringen er en viktig grunn til denne sentraliseringen.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.3 MB)

Kontakt