Samfunnsspeilet, 1999/4

Familiemønstre på slutten av et århundre

Kontinuitet og endring

Publisert:

Spesielt for siste tiår er familieutviklingen preget av at vi marsjerer mindre i takt, at rekkefølgen av familiebegivenhetene er mindre fastlåst, og at vi er blitt mer ulike med hensyn til hva slags familier vi stifter. Dette betyr ikke nødvendigvis at verdier, normer og tradisjoner har utspilt sin rolle. Mye tyder på at det også er blitt større spennvidde i det som styrer oss.

Åpne og les artikkelen i PDF (12.2 MB)

Kontakt