Rapporter 1996/09

Kohort- og periodedødelighet i Norge 1846-1994

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Kohort- og periodedødelighet i Norge 1846-1994

Ansvarlige

Svenn-Erik Mamelund, Jens-Kristian Borgan

Serie og -nummer

Rapporter 1996/09

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Fødte og døde

ISBN (trykt)

82-537-4278-9

ISSN

1892-7513

Antall sider

236

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt