Personer fra Irak med flyktningbakgrunn bosatt 2005-2010, etter første bostedsfylke og bostedsfylke etter fem år

Tilbake til artikkelen

Personer fra Irak med flyktningbakgrunn bosatt 2005-2010, etter første bostedsfylke og bostedsfylke etter fem år
  Første bosted. Antall Bosted etter fem år. Antall Netto innflytting. Antall Vekst i prosent av bosatte. Prosent
I alt 4 085 3 926 -159 -4
Østfold 304 410 106 35
Oslo 536 660 124 23
Rogaland 167 185 18 11
Vestfold 235 255 20 9
Akershus 391 409 18 5
Buskerud 255 249 -6 -2
Aust-Agder 54 49 -5 -9
Hedmark 118 105 -13 -11
Telemark 188 168 -20 -11
Vest-Agder 189 168 -21 -11
Møre og Romsdal 170 152 -18 -11
Hordaland 411 363 -48 -12
Oppland 191 166 -25 -13
Sør-Trøndelag 211 183 -28 -13
Finnmark 91 70 -21 -23
Sogn og Fjordane 59 36 -23 -39
Troms 159 95 -64 -40
Nord-Trøndelag 113 64 -49 -43
Nordland 243 139 -104 -43

Kontakt