De største gruppene med hovedsakelig flyktningbakgrunn i Norge, etter landbakgrunn. 2016

Tilbake til artikkelen

De største gruppene med hovedsakelig flyktningbakgrunn i Norge, etter landbakgrunn. 2016
  Antall personer
Somalia 28 300
Irak 22 154
Eritrea 17 592
Russland 17 058
Iran 16 462
Afghanistan 14 233

Kontakt