Samfunnsspeilet, 1997/4

Flytting og befolkningsutvikling

Innvandring demper eldrebølgen

Publisert:

Norges befolkning teller 171 300 flere personer, og er i gjennomsnitt et halvt år yngre enn hva som ville vært tilfelle dersom landets grenser hadde vært fullstendig lukket for inn- og utvandring i perioden 1971-1995. Flyttestrømmenes foryngende effekt har likevel ikke vært nok til å veie opp for fallet i fruktbarhet, som har vært den viktigste årsaken til befolkningens aldring.

Åpne og les artikkelen i PDF (2.6 MB)

Kontakt