Samfunnsspeilet, 1995/2

Innvandrere på flyttefot i Norge

Publisert:

Andelen innvandrere som ankommer Oslo direkte, har avtatt i mange år. Dette har blitt kompensert ved at flere flytter til hovedstaden etter å ha bodd andre steder først. Men også videreflyttingene til Oslo går nå tilbake og innvandrere ser ut til i større grad enn tidligere å slå rot andre steder. Det framtidige bosettingsmønsteret for innvandrere er avhengig av hvilke innvandrergrupper som vil komme.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.3 MB)

Kontakt