Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn (fem største grupper). 1 januar 2017. Utvalgte kommuner

Tilbake til artikkelen

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn (fem største grupper). 1 januar 2017. Utvalgte kommuner
Kommune Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
Oslo  
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt 218 777
Pakistan 23 010
Polen 16 624
Somalia 15 137
Sverige 13 018
Irak 8 215
Bergen  
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt 47 616
Polen 6 769
Litauen 2 264
Irak 1 933
Somalia 1 881
Tyskland 1 389
Stavanger  
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt 29 422
Polen 3 498
Storbritannia 1 331
Tyrkia 1 262
Somalia 1 139
Sverige 891
Trondheim  
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt 27 483
Polen 2 450
Sverige 1 287
Tyrkia 1 272
Tyskland 1 095
Vietnam 994
Bærum  
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt 25 614
Polen 3 923
Sverige 1 665
Iran 1 210
Filippinene 1 071
Pakistan 983
Drammen  
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt 19 501
Tyrkia 2 187
Polen 2 117
Irak 1 253
Pakistan 1 059
Afghanistan 915
Sandnes  
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt 16 011
Polen 2 942
Litauen 1 093
Vietnam 849
Russland 597
Irak 496
Kristiansand  
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt 15 894
Polen 1 181
Vietnam 944
Somalia 788
Irak 760
Kosovo 685
Skedsmo  
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt 14 051
Pakistan 1 417
Vietnam 1 350
Polen 1 069
Irak 889
Sri Lanka 803
Fredrikstad  
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt 13 713
Irak 2 138
Polen 1 386
Somalia 1 225
Kosovo 828
Sverige 714

Kontakt