Norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn og alder. 30 største grupper. 1. januar 2017

Tilbake til artikkelen

Norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn og alder. 30 største grupper. 1. januar 2017
Landbakgrunn I alt Alder
0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-66 år 67 år og eldre
Norskfødte med innvandrerforeldre i alt 158 764 60 568 51 861 12 870 32 306 1 159
Pakistan 16 727 2 246 4 420 1 951 8 110 -
Somalia 12 767 6 003 5 175 816 773 -
Polen 11 059 7 700 2 628 122 597 12
Irak 9 811 3 710 5 059 719 323 -
Vietnam 8 908 1 326 2 992 1 254 3 336 -
Tyrkia 6 842 1 186 2 287 945 2 424 -
Sri Lanka 6 199 932 2 487 1 276 1 504 -
Kosovo 5 294 1 502 2 470 643 679 -
Litauen 4 853 4 133 713 4 3 -
Iran 4 195 1 283 1 603 536 773 -
Marokko 4 159 847 1 432 511 1 369 -
Bosnia-Hercegovina 4 093 1 112 1 738 541 702 -
India 3 911 1 011 937 431 1 532 -
Eritrea 3 661 2 434 749 166 312 -
Afghanistan 3 574 1 964 1 457 68 85 -
Russland 3 219 1 636 1 480 48 44 11
Tyskland 2 992 1 279 1 151 97 360 105
Sverige 2 951 1 245 692 139 508 367
Etiopia 2 499 1 422 836 99 142 -
Filippinene 2 355 913 664 183 595 -
Kina 1 991 802 602 172 410 5
Danmark 1 953 343 297 104 1 084 125
Chile 1 789 191 424 208 966 -
Romania 1 775 1 364 337 18 51 5
Syria 1 462 776 432 106 148 -
Makedonia 1 345 326 425 147 447 -
Serbia 1 035 478 272 46 239 -
Latvia 1 020 839 161 7 13 -
Storbritannia 991 225 188 72 417 89
Libanon 973 196 384 143 250 -

Kontakt