Andel registrerte sysselsatte 25-64 år. Norge, Sverige og Danmark. 2011. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel registrerte sysselsatte 25-64 år. Norge, Sverige og Danmark. 2011. Prosent
  Norge Sverige Danmark
1Utenlandsfødte for Sverige.
Hele befolkningen 79,9 78,5 74,4
Innvandrere1 67,9 57,0 54,6
Av dette      
Norden 82,6 65,4 63,9
EU/EØS 78,6 63,3 65,4
Afrika, Asia med      
Tyrkia, Sør- og      
Mellom-Amerika 56,9 51,1 48,3
Innenriksfødte med      
innvandrerforeldre 76,2 78,8 66,9

Kontakt