Innenriksfødte med innvandrer­foreldre, etter foreldrenes fødeland. Norge, Sverige og Danmark. 1. januar 2012. Antall

Tilbake til artikkelen

Innenriksfødte med innvandrer­foreldre, etter foreldrenes fødeland. Norge, Sverige og Danmark. 1. januar 2012. Antall
  Norge Sverige Danmark
Tyrkia 6 046 28 450 28 011
Polen 4 764 15 598 3 677
Irak 7 151 37 509 8 687
Somalia 8 419 13 800 7 161
Bosnia-Hercegovina 3 192 16 030 4 765
Pakistan 14 844 3 117 9 563
Vietnam 7 649 6 533 5 283

Kontakt