Personer som bor utenfor tettsteder, etter landbakgrunn og kommunens sentralitet. 1. januar 2012. Antall og prosent

Tilbake til artikkelen

Personer som bor utenfor tettsteder, etter landbakgrunn og kommunens sentralitet. 1. januar 2012. Antall og prosent
  Total Andel utenfor tettsteder i alt Minst sentrale kommuner Mellom-sentrale kommuner Mest sentrale kommuner
Alle innbyggere 5 051 275 20 5 7 9
           
Innvandrere 542 040 11 2 3 5
           
Nederland 6 772 35 12 13 10
Litauen 22 442 32 7 8 17
Tyskland 23 484 27 6 9 12
Estland 3 577 24 8 6 10
Latvia 6 602 24 5 8 11
Thailand 13 834 19 4 6 9
Polen 66 417 18 3 5 10
Finland 6 073 17 7 5 6
Romania 6 274 16 3 6 8
Danmark 18 077 14 3 4 7
Island 6 530 13 3 4 6
Filippinene 14 843 13 3 4 6
USA 7 656 12 2 4 7
Storbritannia 13 061 12 2 3 6
Russland 14 892 11 3 4 4

Kontakt