Økonomiske analyser, 5/2007

Innvandrerbefolkningen er mangfoldig

Publisert:

Det er innvandrere fra 213 land i Norge; mange fra Sverige og Pakistan og noen ganske få fra Guadeloupe og Kiribati. Ved å dele innvandrerbefolkningen inn i grupper etter hvilke land de kommer fra, og etter hvorvidt de er født i Norge eller ikke, får vi et bilde av hvilken mangfoldig gruppe «innvandrerne» er. Noen grupper er langt bedre integrert i utdanning og arbeidsliv enn andre. Etterkommerne strømmer for eksempel til høyskoler og universiteter i mye større grad enn første generasjon.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt