Samfunnsspeilet, 1999/6

Indeks for levekårsproblemer - hva kan den si oss?

Publisert:

5S13s indeks for levekårsproblemer viser store forskjeller mellom kommuner og bydeler i utbredelsen av sosiale problemer. Hvor godt fanger en slik indeks opp de faktiske forhold? Og hva er forholdet mellom de registrerte problemene og gjennomsnittsinnbyggerens levekår?

Åpne og les artikkelen i PDF (7.2 MB)

Kontakt