Innvandrere og norskfødte barn i prosent av samlet folkemengde i Oslo i 2011 og 2040, framskrevet i tre alternativer

Tilbake til artikkelen

Innvandrere og norskfødte barn i prosent av samlet folkemengde i Oslo i 2011 og 2040, framskrevet i tre alternativer
  Registrert 2011 Framskrevet 2040
  Lavalternativ LLML Hovedalternativ MMMM Høyalternativ HHMH
Innvandrere + norskfødte barn 28 40 47 56
Innvandrere 22 29 34 42
Innvandreres norskfødte barn 7 12 13 15
         
Landgruppe 1 (Vest-Europa med mer)        
Innvandrere 5 4 5 5
Innvandreres norskfødte barn 0 1 1 1
         
Landgruppe 2 (Østeuropeiske EU-land)        
Innvandrere 2 4 6 9
Innvandreres norskfødte barn 0 1 1 2
         
Landgruppe 3 (Resten av verden)        
Innvandrere 14 20 23 28
Innvandreres norskfødte barn 6 10 11 12

Kontakt