Personer bosatt i Norge den 1.1.2013 etter eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland

Tilbake til artikkelen

Personer bosatt i Norge den 1.1.2013 etter eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland
  Selv født i Norge Selv født i utlandet I alt
  Begge foreldre født i Norge Én forelder født i Norge Ingen foreldre født i Norge Begge foreldre født i Norge Én forelder født i Norge Ingen foreldre født i Norge
I alt 4 015 408 249 934 122 063 36 321 33 123 594 426 5 051 275
               
Alle fire besteforeldre født i Norge 3 879 086 26 946 235 33 478 696 11 3 940 452
Tre besteforeldre født i Norge 126 670 25 184 289 2 417 542 16 155 118
To besteforeldre født i Norge 8 766 183 637 2 056 416 29 149 432 224 456
Én besteforelder født i Norge 421 8 740 2 339 6 2 455 645 14 606
Ingen besteforeldre født i Norge 465 5 427 117 144 4 281 593 322 716 643

Kontakt