Økonomiske analyser, 6/2005

Hvor lenge kommer vi til å leve? : Levealder og aldersmønster for dødeligheten i Norge, 1900-2060

Publisert:

Vi lever stadig lenger. Her presenteres en analyse av levealderen og aldersmønsteret i dødeligheten for norske menn og kvinner siden 1900. Vi har brukt den såkalte Lee-Cartermodellen for å kunne gi anslag på dødelighetsutviklingen i framtiden. Vi forventer en fortsatt økning i levealderen, helt opp til 86 år for menn og 90 år for kvinner i 2060.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt