Samfunnsspeilet, 1995/2

Hver 4. nordmann fjernkulturell bakgrunn om 100 år

Publisert:

Om hundre år vil ca. hver fjerde nordmann ha bakgrunn fra et fjernkulturelt land. Forutsetningene for denne påstanden er mellom to og fire barn for innvandrerkvinner, dødelighet på nivå med det norske og videre nettoinnvandring på rundt 5 000 personer i året.

Åpne og les artikkelen i PDF (9.3 MB)

Kontakt