Samfunnsspeilet, 1995/4E

Husholdningenes status og endring

Publisert:

Husholdningenes antall og sammensetning har forandret seg mye de siste tiårene. Veksten i antallet skyides først og fremst at det er blitt flere små husholdninger, særlig enpersonhusholdninger. Denne utviklingen henger nøye sammen med forandringer i samlivsmønsteret, men arbeidet med å studere denne sammenhengen hemmes av et utilfredsstillende datagrunnlag når det gjelder ugift samliv. Det blir antydet at veksten i antall husholdninger vil fortsette og at antallet vil ligge på om lag 2,1 millioner i år 2000.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.4 MB)

Kontakt