Rapporter 2017/38

Holdninger til innvandrere og innvandring 2017

Holdningene til innvandrere og innvandring har beveget seg i innvandrervennlig retning siden forrige måling, i 2016. Det viser årets undersøkelse av «Holdninger til innvandrere og innvandring».

Rapporten gir en oversikt over holdninger til ulike spørsmål om innvandrere og innvandring. Holdningene er nå tilbake omtrent der de var to år tidligere, altså før den store tilstrømningen av flyktninger høsten 2015.

I rapporten kan du lese at:

  • Andelen som er enig i at «innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv», økte med 5 prosentpoeng fra 66 til 71 prosent.
  • Andelen som er enig i at «innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet», sank med 5 prosentpoeng til 27 prosent.
  • Andelen som mener det «bør bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge», økte med 4 prosentpoeng til 16 prosent.

Videre oppgir nå 78 prosent å ha kontakt med innvandrere, samme andel som i 2015, opp fra 72 prosent i 2016. Likeledes er andelen som ville mislike å få en innvandrer som nabo, redusert fra 6 til 4 prosent, samme andel som i 2015.

Dette er blant funnene i undersøkelsen som ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå sommeren 2017. «Holdninger til innvandrere og innvandring» er en årlig undersøkelse som gjennomføres på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet er å lodde stemningen i befolkningen til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og innvandrere som gruppe.

Om publikasjonen

Tittel

Holdninger til innvandrere og innvandring 2017

Ansvarlig

Svein Blom

Serie og -nummer

Rapporter 2017/38

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Justis- og beredskapsdepartementet

Emner

Befolkning, Innvandrere

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9647-5

ISBN (trykt)

978-82-537-9646-8

ISSN

0806-2056

Antall sider

103

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt