Notater 2006/77

Med komparative data fra Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Holdninger til innvandrere og innvandring 2006

På fire av ti spørsmål ble holdningen til innvandrere og innvandring noe mindre velvillig i 2006 enn i 2005. Det viser den nye undersøkelsen som Statistisk sentralbyrå presenterer i dette notatet. Endringene kan tolkes som en "korreksjon" i forhold til fjorårets måling, enten ved at fjorårets måling var basert på et svakt skjevt utvalg med en viss overrepresentasjon av respondenter med en ”innvandrervennlig” holdning, eller ved at opinionen det siste året reelt har svingt tilbake til 2004-nivå. I forhold til målingen i 2004 er det liten eller ingen vesentlig endring.

Om publikasjonen

Tittel

Holdninger til innvandrere og innvandring 2006. Med komparative data fra Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Ansvarlig

Svein Blom

Serie og -nummer

Notater 2006/77

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Befolkning, Innvandrere

Antall sider

55

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt