Notater 2003/87

Holdning til innvandrere og innvandring

Spørsmål i SSBs omnibus i august/september 2003

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt