Notater 2002/75

Spørsmål i SSBs omnibus i august/september 2002

Holdning til innvandrere og innvandring

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Holdning til innvandrere og innvandring. Spørsmål i SSBs omnibus i august/september 2002

Ansvarlige

Svein Blom, Benedicte Lie

Serie og -nummer

Notater 2002/75

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Befolkning, Innvandrere

Antall sider

45

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt