Notater 2002/75

Holdning til innvandrere og innvandring

Spørsmål i SSBs omnibus i august/september 2002

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt