Samfunnsspeilet, 1999/6

Innenlandsk flyttemønster 1977-1998

Grå og grønne bølger

Publisert:

Sentralisering, byvekst og avfolking av distriktene er spørsmål som har stått sentralt i funnsdebatten i en årrekke. De siste tiårene har disse strømningene gått i bølger — "grå" bølger med høy sentralisering, avløst av "grønne" bølger med tendenser i motsatt retning. Samtidig er det mange trekk i flyttemønsteret som ikke fanges opp av begrepet sentralisering.

Åpne og les artikkelen i PDF (9.3 MB)

Kontakt