Samfunnsspeilet, 1999/2

Geografi og kjærlighet

Publisert:

Det er store regionale forskjeller i hvor stor grad kvinnene følger nye fruktbarhetsmønstre. Kvinnene får nå færre barn, også i fylker hvor det tradisjonelt ble født mange barn. I mange fylker er det fortsatt mange som får barn i ung alder, mens det i andre blir mer vanlig å utsette familieetableringen til senere i livsløpet.

Åpne og les artikkelen i PDF (8.7 MB)

Kontakt