Økonomiske analyser, 6/2005

Fruktbarhetsutviklingen i Norge

Publisert:

I Norge i dag blir det født ca. 1,8 barn pr. kvinne. Det er langt færre enn på 1960- og 1970-tallet, da hver kvinne i gjennomsnitt fikk over 2,5 barn, men langt flere enn i mange andre land i Europa, der fruktbarheten har falt til svært lave nivåer. I denne artikkelen ser vi nærmere på de underliggende endringene i fruktbarhetsutviklingen i Norge i perioden 1971-2004. Hovedtendensen er at førstefødselsratene har falt blant yngre kvinner, samtidig som de har steget blant dem over tretti år. Det har også vært en økning i andre- og tredjefødselsratene siden slutten av 1970-tallet. Utsettelse av fødslene til høyere aldre er en grunn til at periodefruktbarheten er lavere i dag enn for noen tiår siden. Det faktiske barnetallet til kvinnekull som er ferdig med sin fødedyktige periode, ligger fortsatt over to barn pr. kvinne og har vært nokså stabilt blant dem som er født siden tidlig på 1950-tallet.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt